top of page

Stichting Mapcode Foundation

Stichting Mapcode Foundation is een charitatieve, non-profit organisatie, opgericht in nederland (kamer van Koophandel RSIN registratienummer 852726284). De stichting is eigenaar van alle patenten, rechten, merknamen, ontwerpen, eigenschappen, graphics en logos, algoritmes, gegevenstabellen en IP gerelateerd aan mapcodes.

 

Het doel van de stichting is om mapcodes te koesteren als een standaard voor openbare en publiekelijke vertaling van locaties, en om mapcodes beschikbaar te maken, te ondersteunen, distribueren en het gebruik ervan te stimuleren, geheel gratis, op een zo breed mogelijk manier.

 

Stichting Mapcode Foundation is de enige geautoriseerde entiteit die de oorspronkelijke mapcode software, inclusief de gegevenstabellen, mag onderhouden of wijzingen.

Organisatie

Het management van Stichting Mapcode Foundation bestaat uit:

  • Pieter Geelen (co-founder of TomTom), Chairman of the Board

  • Sean Fernback member (president Marine Voyage, president HERE), Board Member

  • Hugo van der Linde (CEO Deltilo Venture Management, CEO AND), Board Member

  • Rijn Buve (chief architect TomTom), Managing Director

Bestuursleden en de managing director ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Raad van advies

  • J. Kim Fennell (CEO, deCarta, Head LBS, Uber)

  • John Randall Copple (CEO Sanborn Maps)

  • John Reynard (president EMEA & India, Cyient)

  • Alain de Taeye (founder of Tele Atlas, Board member TomTom)

Leden van de Raad van advies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstellingen

Stichting Mapcode Foundation is opericht in April 2013. Het doel van de stichting is om een sociale rol te spelen op het internationale toneel en om iets toe te voegen voor algemeen nut, door het onderhouden en distribueren van mapcodes en het gebruik ervan te stimuleren, op charitatieve basis, zonder enig winstoogmerk. Het is de intentie om het gehele mapcode system, inclusief de algoritmes, gegevenstabellen, software, tools, services, websites en webservices, tot standaard te verheffen als wereldwijd systeem om locaties op aarde te kunnen coderen, door middel van codes die kort zijn, makkelijk te herkennen en goed te communiceren.

Door mapcodes als standaard en gestructureerd adressysteem aan te bieden, zonder daarvoor kosten te rekenen, willen we als non-profit organisatie ervoor zorgen dat  overal op aarde mensen, woningen en bedrijven adresseerbaar worden, met name in gebieden waarin dat niet altijd het geval is, zoals Azië, China, Rusland, Zuid Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Canada. De stichting meent daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de mensheid, met name in opkomende economische gebieden.

Het doel van de stichting is om in allerlei activiteiten betrokken te zijn die het hierboven beschreven omschrijven, in de breedst mogelijke zin van het woord.

anim1.gif
anim2.gif
anim3.gif

Jaarverslagen

De jaarverslagen (in het Engels) van Stichting Mapcode Foundation zijn hier te vinden:

bottom of page