top of page

Wat is een mapcode?

Een mapcode stelt een plek op aarde voor. En iedere plek op aarde heeft een eigen, unieke mapcode. Mapcodes zijn zo ontworpen dat ze kort zijn en makkelijk te onthouden en te communiceren. Ze zijn nauwkeurig tot op een paar meter, wat goed genoeg is voor dagelijks gebruik.

Mapcodes zijn gratis!

Mapcodes zijn gratis. Ze mogen door iedereen gebruikt worden en iedereen mag ze uitgeven of aanmaken, zolang dit gebeurt zonder daarvoor kosten te rekenen en zonder extra voorwaarden of beperkingen op te leggen aan de gebruiker. Technische documentatie en source code zijn beschikbaar op de pagina Ontwikkelaars.

Hoe ziet een mapcode eruit?

Een mapcode bestaat uit twee groepjes letters en cijfers, gescheiden door een punt

Dit is bijvoorbeeld een mapcode (in Amsterdam):

49.4V

Zo'n korte code is voldoende eenduidig om precies een locatie aan te wijzen, zolang het duidelijk is in welk land deze dient te worden gebruikt (in dit geval Nederland).

Het is daarom handig om de mapcode op een visitekaartje achter het land te zetten:

Mr. John Smith

Oosterdoksstraat 114

Amsterdam

Netherlands 49.4V

Als je mapcodes opslaat in een database is het aan te raden op expliciet het betreffende land op te slaan bij de mapcode:

Netherlands 49.4V

Of, korter, door het gebruik van de ISO gestandaardiseerde 3-letter afkortingen:

NLD 49.4V

In acht erg grote landen (VS, Canada, Mexico, Brazilië, India, Australië, Rusland, en China) heeft een adres weinig betekenis zonder de staat te kennen (net zoals elders een adres zonder land niet zinvol is).

Zo ijn er bijvoorbeeld 27 steden die Washington heten in de VS. Zo zou je altijd naar Washington DC verwijzen als je een plek in de hoofdstad bedoelt.

DC 18.JQZ

Of (in een internationale context, waarbij he ook het land moet kennen):

US-DC 18.JQZ

Kijk voor meer informatie over mapcodes en de beginselen die daaraan ten grondslag liggen in onze documentatie.

Waar komen mapcodes vandaan?

Mapcodes zijn in 2001 bedacht door by Pieter Geelen and Harold Goddijn, al snel nadat het GPS signaal beschikbaar werd voor algemeen gebruik. Later is besloten om het mapcode systeem in zijn geheel te doneren aan het publieke domein, in 2008. De algoritmes en gegevenstabellen worden onderhouden door Stichting Mapcode Foundation.

Het mapcode systeem is ingediend als kandidaat voor een standaard van de International Organisation for Standardisation.

ios_app.png
google-play-badge.png
anim2.gif

Downloads voor smartphones

Uiteraard kan elke telefoon die geschikt is voor het web, gebruik maken van onze "mobiele" webpagina's. Onlangs zijn er enkele speciale kaartcode "apps" uitgebracht.

 

Een gratis iOS app Mapcode Finder is nu beschikbaar:

Een gratis Android app Mapcode Mobile is ook beschikbaar:

mapcode screenshot.jpg

Mapcodes in de praktijk

Examples Mapcode
mce-ambulance2

Noodhulpdiensten

Noodhulpdiensten moeten zo snel mogelijk op de meest afgelegen plekken kunnen komen. Een ambulance kan met een mapcode tot op een paar meter nauwkeurig op de plaats van bestemming komen. Bovendien zijn mapcodes goed te communiceren, ook over slechte verbindingen (Oostkaap, Zuid Afrika).

mce-mailbox.jpg

Nationaal postcodesysteem

Een flink aantal landen overweegt momenteel mapcodes als kandidaat voor een nationaal postcode systeem. De meeste landen gebruiken een "zone systeem" voor codes, waarbij binnen 1 zone duizenden huisjes of hutten dezelfde code gebruiken. Zuid Afrika gebruike als eerste mapcodes om officieel informele woningen te ondersteunen (zoals in sloppenwijken).

mce-inventory.jpg

Plaatsbepaling van goederen

In landen zonder goede adressering is het vaak lastig voor nutsdiensten om direct ter plaatse te zijn om reparaties aan electra of water te verrichten. In Kenia, Uganda en Nigeria staan op electriciteits- en watermeters mapcodes. Die zijn niet alleen een unieke code voor het apparaat, maar geven ook meteen aan waar ze precies staan.

mce-archeo2.jpg

Archeologische vondsten

Archeologische en botanische vondsten dienen zeer nauwkeurig geregistreerd te worden. Vaak worden echter fouten gemaakt bij het opschrijven van de exacte lengte- en breedtegraden van vondsten. Mapcodes zijn net zo nauwkeurig, maar veel gemakkelijker voor mensen om te begrijpen en op te schrijven. Ze worden nu bijvoorbeeld ook gebruikt door het Naturalis Biodiversity Center.

mce-land2.jpg

Land eigendom

De registratie van eigendom van land of onroerend goed is een belangrijk, maar complex vraagstuk in veel landen. verschillende landregistratie instellingen gebruiken daarom mapcodes om stukkend land te identificeren. In sommige landen (Zuid Afrika, India en VS) worden mapcodes ook gebruikt om tot op de 1m2 stadsplanning and goederenbeheer te ondersteunen.

bottom of page