top of page

Het mapcode systeem referentiedocument

Hier vind je het meeste recent referentiedocument over mapcodes:

Territories en standaard codes

Hieronder vind je een tabel met "territories" (landen, staten) en hun standaard afkortingen. De codes zijn voor zover mogelijk gebaseerd op de ISO 3166 standaard voor 2-letter land afkortingen. Korte landcodes zijn uniek. Korte codes van staten zijn niet altijd uniek. Zo kan de korte staat code "AL" Alabama in de VS zijn, or de staat Alagoas in Brazilië. In internationale databases wordt daarom aangeraden altijd de volledige code (zoals "US-AL") op te slaan, omdat deze altijd uniek is. 

Meer informatie vind je hier:

Gebruiksvoorwaarden

Het mapcode algoritme en de gegevenstabellen mogen nooit zo worden gewijzigd, zodanig dat de resulterende codes verschillende van de oorspronkelijk mapcodes op plekken op aarde. Daarmee zouden de codes namelijk incompatible worden met mapcodes. De algoritmes en gegevenstabellen mogen ook nooit worden gebruikt om codes te generen voor een alternatief adresseringssysteem. Om misbruik, ongeautoriseerde aanpassingen of commercieel gebruik van mapcodes te voorkomen zijn de ideeën en algoritmes gepatenteerd. "Mapcode" is een geregistreerd handelsmerk van Stichting Mapcode Foundation.

 

Onze source code is uitgebracht onder de open-source licentievoorwaarden van Apache License Version 2.0.

mapcode reference document.jpg
bottom of page